دفتر مرکزی: شیراز بلوار سلمان فارسی مجتمع سلمان فارسی طبقه همکف واحد 12

کارخانه: شیراز،کیلومتر 10 جاده شیراز بوشهر،منطقه سیاخ دارنگون

تلفن: 07132231882

فروش: 09173361454